ติดต่อลงทะเบียนรายปี ได้ที่     >>>     Click

* ลงทะเบียนก่อนถึงจะเปิดใช้งานได้ (2,900 บาท / ปี)

โหลดไฟล์จาก GSM UNLOCK SPECIAL DONGLE   >>>  GSM Unlock Special v1.5

 

 

อัปเดทไฟล์แฟรช  27/3/2560

 

Lava

 

* iris 870 (Unlock SIM)

 

OPPO

 

* 1201

* A37f

* A51w

* F1

* F1S

* R7_plus

* R7f

* R7kf

* R815

* R819

* R827

* R829

* R831

* R831K

* R2001

* R6006

* R8001

* R8006

* U707

* U7011

* X909

----------------------------------------------------------------------------------------------------

อัปเดทไฟล์แฟรช  26/3/2560

 

L-MAX

 

* Cystal2_NEW

* Cystal3

* DAIMON1_NEW

* DAIMON2_NEW

* DAIMON3_NEW

* DAIMON4_NEW

* DAIMON6_NEW

* ESTER1_NEW

* Mega_Plus1

* Sapphire6

* Sapphire8

* Silver2

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

อัปเดทไฟล์แฟรช  25/3/2560

 

Nex

* key 2G

 

- 101_2G_Fix_Keyboard

- 102_2G_Fix_Keyboard

 

* mingalaba

 

- Mingalaba_1_v2.5

- Mingalaba_2_v.2.1

- Mingalaba_3_v.2.0

- Mingalaba_4_v.2.0

 

* slam

 

- Slam_1

- Slam_2

- Slam_5_v.1.0

- Slam_6_v.2.0

- Slam_7_v1.1.2

- Slam_8_1.0.1

- Slam_9

- Slam_10

- Slam_10_v.1.1_20161129

 

* slim

 

- Slim_1

- Slim_2

- Slim_3

- Slim_4

- Slim_5

 

* smart

 

- Smart_10

- Smart_12

- Smart_12_Keypad_3G

- Smart_14

- Smart_15

- Smart_17

 

* smile

 

- Smile_1

- Smile_2

- Smile_3_Big

- Smile_3_v.2.0

- Smile_4

- Smile_5_Fix_Lcd

- Smile_6

- Smile_7

 

* sport

 

- Sport_1

- Sport_2

 

* start

 

- Start_1_v.1.0

- Start_2_TouchWiz_Error

- Start_3_v.1.0

- Start_4_v.2.0

- Start_4.5_v.2.0

- Start_5_v.2.0

- Start_5.5_v.1.0

- Start_7

- Start_8

- Start_8_Fix_LCD

- Start_8_Plus

- Start_9

- Start_9_v.1.1

- Start_10_v.1.0

- Start_11_v.1.0